Digital Finance ondersteunt u bij de realisatie van uw strategische doelstellingen en van structurele verbeteringen. Naast advies geven wij de voorkeur om de implementaties en integraties te begeleiden. Tevens integreren wij projectgewijs digitale toepassingen in de financiële processen en uiteindelijk in de organisatie.

Business control

Een goede business controller koppelt het financieel resultaat aan de uitvoering van de operationele processen om zo het verhaal erachter te doorgronden. De business controller vervult tevens de rol van interne adviseur, gericht op prestatieverbetering van de organisatie en de financiële functie. Wij vervullen de rol van business control en specifieke expertise op de volgende onderwerpen:

 • Inrichten van de financiële functie en de rol van control
 • Grip houden tijdens grote veranderingstrajecten (In control tijdens sterke groei of reorganisatie)
 • Post-fusie integratie (ontvlechten en opzetten van finance & control)
 • Realiseren van strategie via doelstellingen en het opvolgen van acties
 • Verbeteren van managementinformatievoorziening
 • Integreren van managementdashboards
 • Sturen op margeverbetering
 • Optimaliseren van het werkkapitaal
 • Sturen op liquiditeit en liquiditeitsprognose
 • Beheersen van risico’s
 • Kosten reduceren door integratie van digitalisatie

Corporate finance

Het realiseren van strategie met groeiplannen heeft ook een financieringsvraagstuk. Externe financiering is een mogelijkheid als de eigen cashflow niet direct voldoende is voor de investeringen. Ondertussen zijn er diverse mogelijkheden om financiering te organiseren. Wij ondersteunen organisaties om invulling te geven aan deze behoefte. Onze aanpak is altijd gebaseerd op een businessplan in combinatie met monitoring. Wij zorgen ervoor dat financiële expertise, management en/of branche specifieke expertise beschikbaar is tijdens de realisatie van het businessplan.

Begeleiden van implementaties

Alleen een advies is niet voldoende voor structurele veranderingen. Wij begeleiden de implementatie en integratie van de gegeven adviezen en voorgestelde verbetertrajecten waaronder:

 • Het begeleiden van strategie-implementatie;
 • Het opzetten, implementeren en integreren van (interactieve) managementinformatie;
 • Het begeleiden van een doorstart of een liquidatie van de onderneming;
 • Het begeleiden van de ontvlechting en integratie van ondernemingen bij een overname.

Begeleiding is uiteindelijk een gefaseerd proces om structurele veranderingen te realiseren. (“To make it stick”)

Begeleiden van de integratie Digital Finance

Digital Finance werkt vanuit zijn eigen visie en met passie voor finance & control. Wij begeleiden organisaties bij de implementaties en integratie van de filosofie Digital Finance hetgeen resulteert in:

 • Een efficiënte financiële administratie – Digital Administration
 • Een effectieve controlfunctie – Digital Control

De implementatie van de filosofie Digital Finance kan samengaan met een tijdelijke uitbesteding van de processen. Het voordeel daarvan is dat u snel kostenbesparingen realiseert. Gaandeweg het traject neemt uw organisatie de processen weer over met behoud van kostenreductie op de financiële functie.

 • De implementatie van Digital Administration zorgt voor een efficiënt proces van de dagelijkse registratie. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van digitale workflows. Minder capaciteit is nodig na de implementatie op de financiële afdeling die bijvoorbeeld kan worden ingezet op control werkzaamheden.
 • De implementatie van Digital Control zorgt voor een efficiënt proces van rapporteren en analyseren. Dit zorgt voor een effectiever proces van besluitvorming en bijsturen. Business Intelligence toepassingen zoals dashboards en interactieve analyse apps geven inzicht in de geleverde prestaties en prognoses. Deze interactieve dashboards zijn tevens een basis voor simulaties van resultaten. Alle dashboards zijn 24/7 beschikbaar voor continu inzicht.

De integratie van de filosofie Digital Finance in uw organisatie na de implementatie is essentieel om maximaal voordeel te realiseren. Digitalisatie heeft gevolgen voor de wijze van taakuitvoering en processen binnen de gehele organisatie; bijvoorbeeld op de wijze van interne communicatie, afstemming en het inzetten van capaciteit. Het heeft ook invloed op de wijze van aansturen van de organisatie en de uitvoering van onder andere management control en werkkapitaalbeheer. Integratie zorgt voor verwevenheid van Digital Finance in de organisatie en zorgt voor een positieve bijdrage aan de strategie en de geleverde prestaties.

Business person analyzing financial statistics displayed on the tablet screen