Digital Finance is onze visie, sterk ingegeven door het digitale tijdperk. Wij zijn specialisten in het ondersteunen en professionaliseren van de financiële functie. Digital Finance levert maatwerk om de uitvoering van de financiële functie aan te laten sluiten op uw organisatie en verwachtingen. Dit alles met de focus op het realiseren van uw strategie en doelstellingen.

Visie op finance; meer toegevoegde waarde door digitalisatie

Verschillende ontwikkelingen, vooral betreffende digitalisering en software toepassingen, zorgen samen voor een exponentiële groei in mogelijkheden en toepassingen. Die ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden voor de invulling van de financiële functie en de uitvoering van de bijbehorende processen.

Om tot de meest efficiënte financiële administratie en meest effectieve controlfunctie te komen, zoeken we graag de grenzen op. Wij integreren digitale toepassingen en mogelijkheden in de financiële functie en in de functie van management control. Daar is onze filosofie ‘continu in control door continu inzicht’ ook op gebaseerd.

Transparantie en effectiviteit door Digital Finance

In de optimale situatie registreert u digitale facturen via geautomatiseerde processen en zijn zowel financiële als operationele data geïntegreerd in interactieve managementdashboards. Zo ziet u precies wat er in de organisatie omgaat, vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week.

U kunt mogelijke toekomstscenario’s simuleren op ieder moment en op basis van actuele informatie. Effectief bijsturen is een feit door direct inzicht in de gevolgen van de gemaakte keuzes. U hoeft beslissingen niet meer uit te stellen.

Digital Finance biedt op diverse manieren ondersteuning aan de financiële functie via een digitaal platform. Tevens vervullen wij op een flexibele wijze de financiële functie en begeleiden wij ondernemingen bij de inrichting en realisatie van een meest efficiënte, effectieve financiële functie.

De belangrijkste kenmerken en uitgangspunten van Digital Finance:

 • Specialist in het ondersteunen en invullen van de finance & Control processen
 • Werkend op het snijvlak van finance, IT en operationele processen
 • Klantgericht door flexibiliteit en continuïteit
 • Implementatie en integratie van digitalisatie in processen
 • Kostenbesparing bij zowel uitbesteding als integratie
 • Creatie van een transparante omgeving en continu in control
 • Continu inzicht in de geleverde prestaties en de financiële posities, 24/7
 • Strategische, financiële en operationele performance rapportages; 24/7
 • Continu monitoring van ontwikkelingen
 • Focus op de realisatie van strategie en rendement
 • Sturen op uitzonderingen
 • Proactieve invulling van de (business) controlfunctie