De ontwikkeling van de onderneming bepaalt de invulling van de benodigde financiële processen. De behoefte is hierdoor voor iedere organisatie anders. Een volledige en goede invulling van de financiële functie omvat meer dan het registreren van feiten, het rapporteren van de jaarcijfers en het verzorgen van aangiftes. De financial moet een proactieve bijdrage leveren en het management ondersteunen bij het beheersen en besturen van de onderneming. Digital Finance levert diensten voor een volledige en professionele financiële functie.

In control via digitale processen

De financiële functie als onderdeel van de functie management control, signaleert ontwikkelingen tijdig, speelt met u in op veranderingen en ondersteunt u bij het nemen van besluiten en het bijsturen van de organisatie.

Digital Finance kijkt continu vooruit vanuit een bedrijfseconomische invalshoek. Wij vervullen hierbij een klankbordfunctie waarbij de strategische doelstellingen continu worden getoetst. Indirect worden de interne processen getoetst, zowel de operationele processen als de financiële processen. Het toepassen van digitale processen maakt onze dienstverlening schaalbaar en flexibel inzetbaar.

Digital Finance richt zich op de functies:

 • Financiële administratie: routinematige processen, primair vastlegging van feiten
 • Financial control: inzicht gevend, gericht op de vraag: wat was het resultaat?
 • Business control: beheersing, data gedreven analyses voor prestatiesturing en proactieve interne adviseur, gericht op de vraag: hoe kan het beter?

De verschillende functies vervult Digital Finance met behulp van een digitaal platform. Flexibiliteit is belangrijk bij de inrichting en het toepassen van een platform. Wij bieden de klant flexibiliteit bij het toepassen van het platform door de bestaande systemen van de klant te integreren in het platform van Digital Finance. Het uiteindelijke doel van digitalisatie is het optimaal integreren in de financiële processen.

Opbouw van het platform ondersteunt de volgende onderwerpen:

Digital_Finance_schema_2_21052016

Kostenbesparing en continuïteit met Digital Administration

Routinematige werkzaamheden worden grotendeels overgenomen door software. Dit omvat zowel het centraliseren van documenten (denk hierbij aan poststukken) als het registreren van alle documenten in de financiële administratie en het rapporteren van standaard management informatie en analyses.

Digital Finance ondersteunt u bij de optimalisatie en uitvoering van alle financiële processen waaronder:

 • Digitalisatie van de facturen
 • De financiële administratie
 • Periode- en jaarafsluiting

Digital Administration wordt bijgestaan voor specifieke vraagstukken door vakinhoudelijke experts op het gebied van onder andere procesoptimalisatie, accountancy en fiscaliteit.

Continu inzicht met Digital Control

Digital Finance verzorgt de control functie voor bedrijven ondersteund met digitale processen. De basis van Digital Control bestaat uit analyses van alle beschikbare data. Die analyses leiden uiteindelijk tot betere inzichten en managementrapportages zijn 24/7 beschikbaar via Business Intelligence-dashboards. Deze rapportages zijn input tijdens de besprekingen die periodiek worden ingepland. Achter de schermen monitoren wij dagelijks de ontwikkelingen en sturen we op uitzonderingen.

De dienstverlening van digital control bestaat onder andere uit:

 • Het ondersteunen van het management in het doelgericht sturen op de strategie en haar doelstellingen
 • Het definiëren van doelstellingen aansluitend op de strategie (strategie implementatie)
 • Het analyseren van resultaten om te komen tot verbeteracties
 • Het ondersteunen van data gedreven processen
 • Het continu beschikbaar stellen van data, data modellen, analyses en rapportages
 • Het periodiek bespreken van de analyses en rapportages in relatie tot de doelstellingen

Een basis van shared services zorgt voor continu beschikbaarheid van expertise. De combinatie van een flexibel inzetbaar platform en shared services zorgt ervoor dat een volledige finance & control functie toegankelijk is voor alle ondernemingen in verschillende fasen en branches.